Dernek Üyeliği

Gören Life olarak; anti hiyerarşik bir yapıda örgütlenmeyi ve dernek faaliyetlerine demokratik biçimde üyelerimizin aktif katılımını sağlamayı ilke ediniyoruz. Bu nedenle, hedef kitlemizin derneğe üye olarak, ele alınacak konuların belirlenmesi ve bunların yürütülmesinde doğrudan karar mekanizmasında bulunmasını bekliyoruz.

Çünkü biz, değişimin ancak ve ancak birlikte gerçekleşebileceğine inanıyoruz…

Neden Derneğe Üye Olmalıyım ?

Gören Life, engellilerin eğitimi ve gençlik alanlarında faaliyet yürüttüğünü tüzüğünde ve çalışma programında ilan etmiştir. Gören Life'in faaliyet alanı dahilinde katkı sunmak isteyen herkes derneğimize üye olabilir. Engelliler alanında faaliyet yürütenler dahil olmak üzere, başka bir derneğe üye olunması Gören Life için önem teşkil etmez. Çünkü Gören Life, bireylerin sivil toplum kuruluşlarına aktif katılımını savunur.

Gören Life, gerçekleştirdiği faaliyetlerin tamamını üyeleriyle planlar ve yürütür. Arzu eden her üye bu sürece dahil olabilir. Üyelerinin hakim olduğu alanlarda dernek adına söz söyleme yetkisini hiyerarşik yapı gözetmeksizin verir.

Gören Life bünyesinde herkes görüşünü özgürce ifade edebilir, tüm üyelerimizin fikri değerlidir ve dikkate alınır. Gören Life, isteyen herkesin bu mücadelede mutlaka yapabileceği bir şey olduğuna inanır.

Gören Life, üyelerinin kendisini en verimli hissettiği alanda katkı sağlayabilmesi için çalışma komisyonları oluşturmuştur. Gören Life için çalışma komisyonları, Yönetim Kurulu'ndan daha önemli bir role sahiptir. Çünkü Gören Life, modern örgütlenmelerde hiyerarşiye yer olmadığına inanır.

Gören Life, üyelerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı destekler. Bu doğrultuda, faaliyet alanları dahilinde projeler gerçekleştirir; geliştirilen yerel, ulusal ve uluslararası projelere ortak olmak ya da iştirak etmek yoluyla üyelerinin daha donanımlı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlar, çeşitli alanlarda düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımlarını sağlar.

Gören Life, hak temelli yaklaşımı savunur, ayrımcılığı ve istismarı reddeder. Ayrımcılığa ve istismara karşı yürütülecek faaliyetlere aktif katılır, böyle düşünen kişileri derneğimiz bünyesinde mücadele etmeye davet eder.

Gören Life, bilişimin gücüne inanır, gelişen teknolojinin insan yaşamını daha da kolaylaştırdığı düşüncesiyle, hedef kitlesinin bu çağı takip edebilmesi için çalışır, bu teknolojilerin eğitim-öğretim alanına uyarlanması için gayret sarfeder.

Gören Life, ilgi alanı dahilindeki ulusal ve uluslararası ağlara katılır, işbirliği içerisinde farklı kuruluşlarla hareket etmenin yeni bakış açıları kazanmayı sağladığına inanır. Dolayısıyla üyelerini de bu aktivitelere katılmaya teşvik eder.

Yukarıdaki çalışma sistemi ve faaliyet alanlarımızdan biri ya da daha fazlası ilginizi çektiyse, sizleri birlikte çalışmaya, Gören Life'a üye olmaya davet ediyoruz!

Online Başvuru

Aşağıdaki bağlantıda bulunan online üyelik formunu, istenen ek belgeleri sisteme yüklemek dahil olmak üzere, eksiksiz bir şekilde doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz.

Gören Life online üyelik formu için tıklayın.