Genel Açıklamalar

Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik 19.07.2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğe göre engelli kimlik kartları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri tarafından verilecektir.

Engelli kimlik kartları engellilere tanınan tüm indirim, haklar ve hizmetlerden yararlanılması için kullanılır.

Bu konudaki dayanak şu şekildedir:

"Özellikle belediyeler, TCDD, THY, Devlet Tiyatroları olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları engellilere yönelik hizmetlerde Engelli Kimlik Kartını esas alacaklardır."

Engelli kimlik kartı temini: Engelliler il/ilçe Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine gerekli belgeler ile müracaat ettiğinde engelli kimlik kartı alabileceklerdir. Bu kartta engelli 15 yaşını dolduruncaya dek resim bulundurma zorunluluğu yoktur. Ancak 15 yaşını doldurduğunda resimli kart olmak zorundadır.

Engelli kimlik kartına resim ilavesi için eski kart ve diğer gerekli belgeler ile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurmak gerekmektedir.

Ağır engelli olanlar engelli kimlik kartlarında refakatçileri ile birlikte ücretsiz ulaşımdan yararlanabileceklerinden engelli kimlik kartlarını değiştirmeli ve refakatlı ibareli kartlarını almalıdırlar.

Engelli kimlik kartı çıkartmak için gerekli belgeler:

  • Sağlık raporu aslı ve fotokopisi
  • 2 Adet resim
  • Nüfus kağıdı ve fotokopisi